• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Boskovice: Dobrovolný svazek obcí ve vodohospodářství již 30 let

V oblasti odpadů mají u nás svazky obcí již určitou tradici. V oblasti vodárenství jsou ale svazky zatím ojedinělými záležitostmi. Přitom mohou mít nesporné výhody. Jaké? To si ukážeme na příkladu Svazku vodovodů a kanalizací regionu Blansko a Boskovice.

Kromě dodávek pitné vody je účelem svazku zabezpečení odvádění a čištění odpadních vod obcí sdružených ve svazku a rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV. Svazek je majitelem veškeré vodohospodářské infrastruktury, provozuje ji prostřednictvím vlastní VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI.
[...]

Boskovice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu