• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Turnov: Nevyužívané potrubí? Pojďme vodu dostat do parku!

Nevyužívaný vodojem u nemocnice, na který se narazilo při kopání základů pro stavbu Alzheimer centra, byl využit pro zavlažování městského parku.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Turnov
Příjmení, jméno: Preislerová, Klára
Organizace: Městský úřad Turnov, kancelář tajemníka, tisková mluvčí
E-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz
Telefon: 739531124
Téma: Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch, vč. řešení zvířat

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Od nevyužívaného vodojemu u Alzheimer centra je veden protlak dlouhý 524 metrů pro zavlažování zeleně v parku u letního kina. Protlak je dlouhý 524 metrů. Potrubí vede někde v hloubce přes 6 metrů a točí se pod ulicemi 5. května, Švermovat, Komenského, Husova a vyúsťuje v parku pod Žlutou ponorkou.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Tisková zpráva a fotodokumentace z parkové slavnosti, kterou jsme potůček oficiálně ukázali veřejnosti.
Začátek aktivity: 01.03.2020
Konec aktivity: 30.07.2020
Příloha
Fotodokumentace PDF (889 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1293
Jak byla aktivita financována? Dotace z Libereckého kraje ve výši 900.000 korun, zbylá část z rozpočtu města

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Při stavbě budov či rekonstrukci silnic je důležité vidět přesah, který může například nevyužitý vodojem a v blízkosti zrovna rekonstruovaná komunikace mít. Na celou akci jsme obdrželi dotaci.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Tiskové zprávy na webových stránkách města a facebooku, video v místních televizi

Aktéři

Název: Město Turnov
IČO nebo jiný registrační údaj: 00276227
Adresa: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Web: http://www.turnov.cz

Další aktéři

Název:Liberecký kraj
IČO nebo jiný registrační údaj:70891508
Adresa:U jezu 642/2, 461 80 Liberec 2
Web:http://www.kraj-lbc.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu