• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha 12: Mobiliář z recyklovaného plastu

Ze směsného plastu se dají vyrobit užitečné věci, například lavičky a další prvky městského mobiliáře. Municipality, které takový mobiliář z recyklátu využívají, aktivně podporují cirkulární ekonomiku a zároveň těží z praktických výhod tohoto „bezúdržového“ materiálu.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 12
Kontakt: Ing. Eva Tylová
Příjmení, jméno: Tylová, Eva
Organizace: Městská část Praha 12
E-mail: Městská část Praha 12
Telefon: 608166063
Téma: Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch, vč. řešení zvířat

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? Městská část Praha 12 instalovala mobiliář z recyklovaného plastu. Jedná se o 30 laviček z recyklovaného plastu na veřejných prostranstvích, 2 pískoviště z recyklovaného plastu a 3 ploty kolem dětských hřišť. Výrobky z recyklovaného plastu šetří neobnovitelné i obnovitelné zdroje surovin i energii na jejich zpracování. Navíc směsného plastu je přebytek a takto dochází k jeho využití. Mobiliář má i řadu praktických výhod. Má dlouhou životnost, oddolnost vůči povětrnostním vlivům, nemusí se opakovaně natírat atd. Pořizovací náklady jsou srovnatelné s mobiliářem z jiných materiálů (např. dřeva), ale ušetříte významné prostředky za jejich údržbu a obnovu.
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? Strategický plán města MČ Praha 12
Strategie hl. města Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Fotodokumentace
Začátek aktivity: 01.01.2018
Konec aktivity: 01.01.2022
Příloha
Foto - plot jpg (63 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 207
Jak byla aktivita financována? z rozpočtu MČ Praha 12
Detailní rozpis: 30 laviček za 159 tis. Kč, (v cenovém rozmezí 4200 Kč až 8100 Kč podle druhu, lavičky za 4200 Kč bylo nutno zabetonovat náklad cca 1800 Kč)

2 pískoviště za 33 tis. Kč Kč (1 pískoviště za 16 500 Kč )

plotovky na 3 dětská hřiště (300 plotovek na 1 hřiště, 1 plotovka za 50 Kč)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Využití mobiliáře z recyklovaného plastu doporučujeme, ušetří zdroje surovin a energii, ale je také v podstatě bezúdržbový a má dlouhou životnost oproti mobiliáři z jiných surovin. Pořizovací náklady jsou srovnatelné, ale ušetříte významné prostředky za údržbu a nemusíte mobiliář po dlouhou dobu (nejméně 10 let) obměňovat.
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Úspora surovin a energie, ekonomická úspora za údržbu mobiliáře.
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? Počáteční nedůvěra, zda recyklovaný plast má vhodné vlastnosti.
Je potřeba vybrat vhodný typ výrobku.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Mobiliář byl nejprve testován na menší skupině 10 laviček. S ohledem na pořizovací náklady srovnatelné s cenami dříve využívaného mobiliáře a na nízké náklady na údržbu, se jednoznačně prokázala ekonomická výhodnost tohoto rozhodnutí.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Spolupráce na vyhodnocení v rámci přípravy Strategie hl. města Prahy na cirkulární ekonomiku.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Článek v Odpadovém foru a webové stránky MČ.
Příloha:

Aktéři

Název: MČ Praha 12
IČO nebo jiný registrační údaj: IČO 00231151
Adresa: Generála Šišky 2375/6, 14300 Praha 12
Web: http://www.praha12.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu