• naše weby..
  • ..
  • .
Home
dobrá
praxe
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Galerie udržitelného rozvoje

Životní prostředí

Životní prostředí

Zajímá Vás, jak Zdravé a udržitelné město přistupuje k tématu životního prostředí? Prostřednictvím inspirací i konkrétních strategií zde naleznete odpovědi na otázky, jako například ...

...čti více

Kopřivnice
×

nejnovější dobré praxe

Kopřivnice: Propustné zpevněné povrchy a vsakovací zařízení ve městě

Propustné zpevněné povrchy a vsakovací zařízení ve městě

Kopřivnice

Při realizaci nového parkoviště s 55 stáními na sídlišti Sever byla přijata opatření, která přispějí k lepšímu hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu. V souvislosti s adaptací města na změnu klimatu vydal tajemník města vnitřní příkaz Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň, propustnost povrchů. Tento příkaz byl bezprostředně promítnut do projektové přípravy investičních akcí města a došlo ke stavební realizaci prvních projektů.
...více dobré praxe

videogalerie

Kopřivnice: Kulatý stůl "Čistota ovzduší" (2011)

...více videí

ze strategií

...více strategií


e-konference

     Přihlaste se k odběru novinek